Адвокат

Довіртесь співробітникам нашого адвокатського об’єднання, котрі не словами, а ділом, доводять свій фаховий рівень!

Яка мета надання послуг?

Адвокат – це фахівець, який не просто володіє сукупністю знань із сфери законодавства, але й має практику їх ефективного застосування для вирішення конкретних проблем клієнтів. Досвід забезпечує розробку діючої стратегії захисту інтересів і її реалізацію в ході позасудових та судових процедур, а також виконавчого провадження.

Чому це вигідно?

Допомога кваліфікованого і надійного адвоката допомагає відновити справедливість і повернути репутацію, уникнути помилкового обвинувачення і покарання, попередити тяжкі фінансові втрати і неприємності в бізнесі. Адвокат знайде шляхи максимально вигідного для клієнта вирішення питання, зберігаючи в таємниці всю здобуту під часі роботи над справою інформацію.

Що ми пропонуємо?

Консультації  Супровід Представництво
 • Роз’яснення норм усіх галузей права (усно, письмово)
 • Складання позовних заяв, претензій, скарг, клопотань, запитів
 • Розробка проектів установчих документів, трудових контрактів, протоколів, положень, інструкцій
 • Оцінка матеріалів справи
 • Захист інтересів підозрюваного, обвинуваченого, свідка чи потерпілого у кримінальному процесі
 • Роз’яснення позицій у цивільних та інших спорах
 • Підготовка, експертиза та контроль виконання договорів
 • Отримання ліцензій та іншої дозвільної документації
 • Отримання інформаційних довідок у державних органах
 • Реєстрація та ліквідація бізнесу (ТОВ, АТ, СПД, ПП), філій, підрозділів
 • Адвокатське розслідування
 • Встановлення юридичного факту
 • Повернення дебіторської заборгованості
 • Абонентське юридичне обслуговування
 • Переговори з посадовими особами, представниками органів державної влади, податкових служб, страхових компаній
 • Досудове врегулювання спорів
 • Захист інтересів клієнта в судах різної інстанції
 • Переговори з контрагентами (потенційними клієнтами, партнерами)
 • Оскарження дій, рішень і бездіяльності суб’єктів владних повноважень
 • Виконавче провадження

З довіреним порадником проблеми правового поля швидко залишаться позаду!